Већа доступност специјалистичких прегледа уз мање трошкове

Уместо да обилазе више болница и често путују до већих градова како би обавили специјалистички преглед, грађани ће велики део потреба моћи да задовоље у свом Дому здравља. Ово је предвиђено новом реорганизацијом установа која је један од приоритета Другог пројекта развоја здравства Србије.

Домови здравља су поред Хитне помоћи и државних апотека институције којима грађани највише верују, а њиховим услугама подједнако су задовољни и млађи и старији, запослени и незапослени, становници урбаних и руралних средина.

Новим планом организације предвиђено је припајање домова здравља здравственим центрима, што значи да ће лекаре специјалисте формално преузети болнице из истог округа, ради лакше размене запослених између установа. Они ће у највећој мери наставити да раде на месту где су дотад били, међутим, специјалисти из општих болница део радног времена проводиће и у домовима здравља где постоји потреба за одређеним кадром. На овај начин, смањиће се недостатак лекара специјалиста, нарочито у руралним срединама, одакле тренутно становници тих места често морају да путују до Београда, Новог Сада, Ниша или Крагујевца.

На основу података из ИЗИС-а утврђено је да избрани лекари више од половине пацијената шаљу у болнице секундарног и терцијарног нивоа, што није уобичајена процедура. Нова организација омогућиће да грађани у домове здравља не одлазе само по упуте, већ да одмах наиђу на специјалисту који ће интервенисати и одредити да ли је пацијент за болничко збрињавање. 

Поред доступности прегледа на примарном нивоу заштите, Други пројекат развоја здравства идентификовао је као посебан проблем и убрзано старење становништва и повећање броја хроничних пацијената. У региону источне и западне Србије нарочито је присутан проблем разуђености насеља и великог броја удаљених домаћинстава са старијим грађанима, који често живе сами. 

Зато ће као важна новина при сваком дому здравља бити уведена служба за кућно лечење, а изабрани лекар 20% радног времена проводиће на терену, како би се додатно смањила потреба пацијената да одлазе у здравствене установе, а систем био ближи њима.

Јачање политике примарне здравствене заштите уз преузимање већих обавеза лекара у домовима здравља циљ је Другог пројекта развоја здравства, а нова пракса у многоме ће растеретити терцијарне установе  омогућити им да се озбиљније баве тежим клиничким сликама.