Регион Шумадије и Централне Србије

Оптимизација мреже здравствених установа сликовито се приказује дијаграмима на којима се могу видети све појединачне јавне здравствене установе подељене према различитим нивоима здравствене заштите.

На дијаграмима је одвојено приказано тренутно („as-is“) стање, као и предлог оптимизације мреже у кратком року (1 до 3 године), средњем року (4 до 7 година) и дугом року (8 до 15 година).

Општине региона Шумадије и Централне Србије

Vojvodina opstine.jpg

 

Тренутно стање - Јавне здравствене установе у региону Шумадије и Централне Србије

 

Предлог плана мреже ЗУ за краткорочни и средњорочни период у Шумадији и Централној Србији

 

Vojvodina to-be 1.png

Предлог плана мреже ЗУ за дугорочни период у Шумадији и Централној Србији

 

Vojvodina to-be 2.png