Остало

ПАЛИЈАТИВА, ГЕРИЈАТРИЈА, СУДСКА МЕДИЦИНА

Palijativno-zbrinjavanje-slika.pngПалијативно збрињавање

У Републици Србији увођење палијативне неге у систем здравствене заштите се спроводи опредељивањем одређеног броја кревета за збрињавање палијативних пацијената у здравственим установама примарног и секундарног нивоа неге и пружањем услуге кућног лечења на локалном нивоу у најудаљенијим местима са старијим становништвом. За пружање палијативне неге на примарном нивоу неопходно је:

  • Оснивање центра за координацију служби за кућно лечење и негу у Републици Србији на примарном нивоу здравствене заштите у Заводу за геронтологију, Београд. 
  • Организационо и кадровско јачање службе кућног лечења и неге уз обавезу оснивања служби за кућно лечење и негу у свим домовима здравља, у јединицама локалне самоуправе које имају преко 25.000 становника (62 дома здравља).
  • Могућност оснивања мобилних палијативних тимова: један на 100.000 становника.
  • Могућност оснивања волонтерских палијативних тимова: један на 40.000 становника.
  • Могућност организовања дневног центра за палијативну негу: један који покрива 150.000 становника.

На секундарном нивоу здравствене заштите одељења за палијативно збрињавање организују се у постојећим здравственим установама у близини породице тако да терминални пацијенти могу видети своје најмилије (удаљеност од куће цца 1х). 

Капацитети за  палијативно збрињавање усклађују се са ЕУ смерницама  - 80 постеља на 1.000.000 становника што би за Републику Србију значило укупно 560 кревета. 

На терцијарном нивоу здравствене заштите именује се консултативни тим који успоставља сарадњу са тимовима на примарном и секундарном нивоу и пружа стручну помоћ у решавању проблематике пацијената који су на палијативном збрињавању.

Геријатрија / Продужено лечење

Gerijatrija-slika.png

Судска медицина

Sudska-medicina-slika.png