Презентација Мастерплана

Стручна и шира јавност, представници здравствених установа и институција, државних органа, локалних самоуправа и привреде, имали су прилику да се упознају са Нацртом плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Републици Србији (Мастерплан) и учествују у процесу јавних консултација о предложеној оптимизацији.

Завршне јавне консултације о предлогу Мастерплана организоване су од 10. до 22. фебруара 2021.

Онлајн презентација предлога Мастерплана је одржана 10. фебруара у 11:00ч уз уживо пренос на почетној страници вебсајта www.optimizacijazdravstva.rs. Сви заинтересовани су могли да номинују питања или коментаре за представнике Министарства здравља и пројектни тим писаним путем преко платформе www.sli.do пре и током догађаја - сва питања који нису размотрена током онлајн дискусије су прослеђена Министарству здравља. 

Нацрт плана оптимизације мреже здравствених установа објављен је на страници optimizacijazdravstva.rs/plan-optimizacije.  Предлоге и сугестије на Мастерплан било је могуће доставити током јавних консултација посредством онлајн контакт формеМинистарство здравља ће на основу свих изнетих коментара и аргумената и евентуалних додатних консултација донети одлуку о изменама и допунама предложеног Плана оптимизације пре његовог коначног усвајања.