Регион Војводине

Оптимизација мреже здравствених установа сликовито се приказује дијаграмима на којима се могу видети све појединачне јавне здравствене установе подељене према различитим нивоима здравствене заштите.

На дијаграмима је одвојено приказано тренутно („as-is“) стање, као и предлог оптимизације мреже у кратком року (1 до 3 године), средњем року (4 до 7 година) и дугом року (8 до 15 година).

Општине региона Војводине

Vojvodina opstine.jpg

 

Тренутно стање - Јавне здравствене установе у региону Војводине

 

Vojvodina as-is.png

Предлог плана мреже ЗУ за краткорочни и средњорочни период у Војводини

 

Vojvodina to-be 1.png

Предлог плана мреже ЗУ за дугорочни период у Војводини

 

Vojvodina to-be 2.png