Војне здравствене установе

С обзиром да се војне здравствене установе налазе у надлежности и финансирају у највећој мери од стране Министарства одбране, оне нису биле предмет пројектног задатака.

Исто важи и за Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, који је није саставни део важећег Плана мреже.