Најчешћа питања и одговори

Преузимање докумената

Јавне консултације - одговори

Израда предлога Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите је започета 17. септембра 2019. године у Палати „Србија“ конференцијом на којој су присуствовали највиши представници Министарства здравља, ресорних институција и других заинтересованих страна.

У наредних годину и по дана организовано је више од 300 састанака са представницима установа здравствене заштите из Плана оптимизације, коморама, удружењима и другим институцијама, као и разговори са руководством 278 установа са којима су сагледане њихове потребе и предлози за унапређење. У сарадњи са Комором здравствених установа Србије организовано је тродневно саветовање и осам радионица посвећених будућем плану оптимизације са више од 500 учесника. 

Током консултативног процеса, чак 95% установа обухваћених Планом оптимизације дало је одговор на опсежне упитнике и тиме се прикључило налажењу одрживих решења за квалитетнију здравствену заштиту за све грађане.

Стручна и шира јавност имала је прилику да се детаљно упозна са предлогом Мастерплана током јавних консултација од 10. до 22. фебруара, које је Пројектни тим организовао у складу са уговорним обавезама и у онлајн формату због неповољних епидемиолошких услова. Стигло је преко 150 питања и коментара, а из приложеног можете преузети цео извештај са прегледом по темама које су најзаступљеније и пратећим објашњењима стручних консултанта. Даље консултације у организацији Министарства здравља могу се наставити у циљу додатног сагледавање проблема и изналажење најбољих решења, све до доношења коначног Мастерплана.

Пројектни тим захваљује свима на учешћу у консултацијама и интересовању.