Јавно здравље

Javno-zdravlje-slika.png

Заводи за јавно здравље

  • Специфични социјално-тржишни положај завода за јавно здравље изискује ново балансирање између све веће потребе за јавно здравственим интервенцијама и тенденцијом тржишног пословања ради остваривања профита.
  • Средњорочно се планира хоризонтална институционална  интеграција на начин да буде један завод по региону, према Плану мреже.
  • Бивши окружни заводи постају огранци регионалног завода.
  • Регионални заводи су законски и према статуту подређени линији одговорности Института за јавно здравље Србије "Др. Милан Јовановић Батут".
  • Модел финансирања мора одговарати важности јавног здравља у друштву (нпр. подршка развоју здравствених политика, социјална медицина, подршка спровођењу политика, епидемиологија) из буџета на основу јасно описаног програма и резултата рада са гарантованим буџетом за вршење јавноздравствених функција у оквиру остваривања општег интереса и друштвене бриге за здравље.
  • Микробиологија и услуге припреме и праћења програма – плаћање по услузи од РФЗО-а. Хигијена, учешће на међународним пројектима и сл. по тржишним принципима, али не смеју угрожавати основне функције.