Други пројекат развоја здравства

Други пројекат развоја здравства Србије спроводи се уз финансијску помоћ Светске банке и пружа подршку Министарству здравља у циљу побољшања ефикасности и квалитета система здравствене заштите у нашој земљи кроз унапређење финансирања, набавки и одржавања у здравству, као и унапређење лечења приоритетних незаразних болести.

Пројекат се састоји од четири компоненте:

  1. Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
  2. Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити
  3. Унапређење квалитета здравствене заштите
  4. Мониторинг, евалуација и управљање пројектом

Израда Плана оптимизације мреже установа здравсвене заштите спроводи се у оквиру прве компоненте пројекта.
За више информација посетите www.zdravlje.gov.rs.