Београдски регион

Оптимизација мреже здравствених установа сликовито се приказује дијаграмима на којима се могу видети све појединачне јавне здравствене установе подељене према различитим нивоима здравствене заштите.

На дијаграмима је одвојено приказано тренутно („as-is“) стање, као и предлог оптимизације мреже у кратком року (1 до 3 године) и средњем року (4 до 7 година).

Градске општине Града Београда

 

Тренутно стање - Јавне здравствене установе у Београду 

 

Beograd-as-is.png

Предлог плана мреже ЗУ за краткорочни и средњорочни период у Београду

 

Beograd-to-be.png