Beogradski region

Optimizacija mreže zdravstvenih ustanova slikovito se prikazuje dijagramima na kojima se mogu videti sve pojedinačne javne zdravstvene ustanove podeljene prema različitim nivoima zdravstvene zaštite.

Na dijagramima je odvojeno prikazano trenutno („as-is“) stanje, kao i predlog optimizacije mreže u kratkom roku (1 do 3 godine) i srednjem roku (4 do 7 godina).

Gradske opštine Grada Beograda

 

Trenutno stanje - Javne zdravstvene ustanove u Beogradu 

 

Beograd-as-is.png

Predlog plana mreže ZU za kratkoročni i srednjoročni period u Beogradu

 

Beograd-to-be.png