IZIS - Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije

Konsultant je u predlogu naveo da se predložena Strategija može sprovesti jedino ako zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije (IZIS) prođe kroz novi ciklus unapređenja.

Neke od mera za postizanje toga su nametanje novih standarda u vođenju zdravstvene dokumentacije i izveštavanja kao i bolje integracije postojećih funkcija i dodavanje novih, a sve  da  bi se odluke o upravljanju zdravstvenim sistemom donosile u realnom vremenu, u svrhu poboljšanja dostupnosti, kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti zdravstvene zaštite.

Važno je da IZIS-a bude u mogućnosti da meri i izveštava o ishodima lečenja prema standardizovanim kriterijumima u realnom vremenu. Da bi se to postiglo, sistem treba da efikasnije obezbeđuje pravovremenost i jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacionu infrastrukturu za upravljanje grupama podataka i prenos podataka.

Za postizanje ciljeva izuzetno je važno ustanoviti stratešku direkciju i plan daljeg razvoja Integrisanog Zdravstvenog Informacionog Sistema Srbije, pa je procesu definisanja Programa i Akcionog plana digitalizacije zdravstva od strane Radne grupe za Program i Akcioni plan digitalizacije zdravstva formirane pri Koordinacionom telu za digitalizaciju zdravstva ključan prvi korak svih daljih unapređenja.