ИЗИС - Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије

Консултант је у предлогу навео да се предложена Стратегија може спровести једино ако здравствени информациони систем Републике Србије (ИЗИС) прође кроз нови циклус унапређења.

Неке од мера за постизање тога су наметање нових стандарда у вођењу здравствене документације и извештавања као и боље интеграције постојећих функција и додавање нових, а све  да  би се одлуке о управљању здравственим системом доносиле у реалном времену, у сврху побољшања доступности, квалитета, безбедности и ефикасности здравствене заштите.

Важно је да ИЗИС-а буде у могућности да мери и извештава о исходима лечења према стандардизованим критеријумима у реалном времену. Да би се то постигло, систем треба да ефикасније обезбеђује правовременост и јединство података у здравству и јединствену информационо-комуникациону инфраструктуру за управљање групама података и пренос података.

За постизање циљева изузетно је важно установити стратешку дирекцију и план даљег развоја Интегрисаног Здравственог Информационог Система Србије, па је процесу дефинисања Програма и Акционог плана дигитализације здравства од стране Радне групе за Програм и Акциони план дигитализације здравства формиране при Координационом телу за дигитализацију здравства кључан први корак свих даљих унапређења.