Имплементациони партнери

Израда Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите представља активност у оквиру Другог пројеката развоја здравства Србије који спроводи Министарство здравља у сарадњи са Светском банком, уз техничку подршку стручног тима међународног конзорцијума који чине компаније ИБФ (Белгија), Делта Хаус (Хрватска) и НАЛЕД (Србија).

IBF International Consulting је консултантска кућа из Брисела која послује од 1977. уз специјализацију у области управљања комплексним пројектима техничке помоћи у земљама у развоју и транзицији. ИБФ чини стручни тим од 75 људи са дугогодишњим искуством у управљању пројектима и програмима у свим фазама, пре свега у области јачања институција, пружања обука и техничке подршке органима јавне управе. 

Delta House је компанија из Хрватске која од 2005. године пружа саветодавну и стручну подршку земљама у региону и свету у области стратешког планирања и управљања развојем здравства. Окупља неке од најистакнутијих експерата за здравствену заштиту, јавно и приватно здравствено осигурање, финансирање здравствене заштите, људске ресурсе, дигитализацију, акредитацију здравствених установа, управљање квалитетом и ревизију. 

НАЛЕД (Национална алијанса за локални економски развој) је независно, непрофитно и нестраначко удружење које од 2006. године ради на стварању бољих услова за живот и рад у Србији кроз јавно-приватни дијалог и подршку реформама. НАЛЕД је кључни саговорник Владе и Парламента у дефинисању регулаторних приоритета и законских решења заснованих на анализама и истраживањима. У свом чланству окупља више од 300 компанија, локалних самоуправа и организација цивилног друштва.