Регион Јужне Србије

Оптимизација мреже здравствених установа сликовито се приказује дијаграмима на којима се могу видети све појединачне јавне здравствене установе подељене према различитим нивоима здравствене заштите.

На дијаграмима је одвојено приказано тренутно („as-is“) стање, као и предлог оптимизације мреже у кратком року (1 до 3 године), средњем року (4 до 7 година) и дугом року (8 до 15 година).

Општине региона Јужне Србије

 

 

Тренутно стање - Јавне здравствене установе у региону Јужне Србије

 

Предлог плана мреже ЗУ за краткорочни и средњорочни период у Јужној Србији

 

Juzna-Srbija-to-be-1-.png

Предлог плана мреже ЗУ за дугорочни период у Јужној Србији