Трансфузиологија

Transfuziologija-slika.png

Zavodi-slika.png

  • Уз постојећи Институт за трансфузију крви Србије у Београду и заводе у Новом Саду и Нишу, краткорочно треба формирати завод у  Крагујевцу са посебном организационом јединицом у Ужицу. Ради квалитетнијег снабдевања ЗУ крвљу и крвним дериватима, Завод за трансфузију у Нишу треба да оснује организациону јединицу у Зајечару (за потребе ЗУ из региона Источне Србије). Исто тако, Институт за трансфузију крви Србије у Београду треба да оснује организациону јединицу у Земуну, а Институт за трансфузију крви Војводине у Новом Саду треба да оснује организациону јединицу у Суботици.
  • Сви заводи морају бити под надзором Института за трансфузију крви Србије.
  • Хоризонтална функционална интеграција са службама за трансфузију крви у болницама.
  • Крв и крвне деривате болнице купују од Завода/Института за трансфузију крви по ценама које укључују и амортизацију.
  • С обзиром да заводи за трансфузију крви имају значајну улогу у друштву, инвестиције у ове заводе треба да буду приоритет.