Мрежа завода за ургентну медицину

Анализом коментара који су стигли током трајања јавних консултација у организацији Консултанта уочено је да постоји неразумевање предложених решења.

Дакле, Консултант предлаже Заводе за ургентну медицину у сваком од 6 дефинисаних региона (Војводина, Београд, Западна Србије, Шумадија и Централна Србија, Источна Србија и Јужна Србија) што би значило оснивање Завода у Зајечару и Ужицу.

Поред поменутих региона, Консултант предлаже оснивање још једног Завода, са седиштем  у Новом Пазару.  Због географске (изразито брдско-планинско подручје), демографске (једно од ретких подручја РС са позитивном наталитетном сликом и високим уделом млађе популације становништва предлаже се оснивање још једног (седмог) завода за хитну медицинску помоћ са седиштем у Новом Пазару који је удаљен од Крагујевца 150 км (2,5 ч вожње). Тај завод би покривао хитне интервенције и на подручју општине Сјеница (јужном подручју Златиборског управног округа тј. региона Западне Србије).

Наиме, Сјеница је удаљена од Новог Пазара 59 км (1,1 ч вожње), а од Ужица (који је седиште региона Западне Србије) више од 100 км (скоро 2 ч вожње због конфигурације терена). Исто тако завод би покривао и подручје општине Рашка (Рашка је удаљена 21 км од Новог Пазара, 82 км од Краљева, 130 км од Крагујевца). Дакле, Завод у Новом Пазару покривао би око 150.000 становника (Рашка, Нови Пазар, Тутин, Сјеница) чиме би се осигурала квалитетна ХМП за читаво подручје. У свим Заводима предлаже се оснивање диспечерских центара помоћу којих се координира пружање хитне медицинске помоћи на територији читавог региона од стране завода и домова здравља.

Исто тако, поред домова здравља у општинама са више од 25.000 који имају Службу за хитну медицинску помоћ, Консултант предлаже оснивање ове службе и у 9 домова здравља који се налазе у општинама са мање од 25.000 становника, али уз важне путне правце – аутопутеве (ДЗ Баточина, ДЗ Бела Паланка, ДЗ Димитровград, ДЗ Лајковац, ДЗ Ражањ, ДЗ Владичин Хан, ДЗ Мали Иђош, ДЗ Пећинци, ДЗ Љиг).

Са предлозима за унапређење пружања хитне медицинске помоћи на примарном нивоу здравствене заштите се можете детаљно упознати увидом у поглавље 5.5 предлога Мастерплана - Нацрт Стратегије оптимизације мреже установа здравствене заштите Републике Србије и смернице за израду Плана развоја здравствене заштите до 2035. године који је доступан на optimizacijazdravstva.rs