Мрежа завода за јавно здравље

Консултант је, сходно предложеној регионализацији, понудио решење хоризонатлне институционалне интеграције за мрежу Завода за јавно здравље, на чијем челу је Институт за јавно здравље Србије „Др. Милан Јовановић – Батут“.

Номенклатура услуга које се пружају, није била предмет пројектног задатка односно оптимизације. Међутим, Консултант предлаже Модел финансирања ових установа (који мора вредновати значај јавног здравља у друштву нпр. подршка развоју здравствених политика, социјална медицина, подршка спровођењу политика, епидемиологија) из буџета на основу јасно описаног програма и резултата рада са гарантованим буџетом за вршење јавно-здравствених функција у оквиру остваривања општег интереса и друштвене бриге за здравље.

 
Мрежа Завода за јавно здравље у Републици Србији према Плану оптимизације
Извор : Аутори