Истраживања и анализе

Као полазна тачка за израду Плана оптимизације мреже здравствених установа, спроведено је више десетина истраживања и анализа на основу којих је креирана процена здравственог стања и здравствених потреба и навика становништва, капацитета здравствених установа и њихових људских и материјалних ресурса, доступности здравствене заштите и изазова у раду здравствених установа, уз уважавање специфичних одлика различитих региона у Србији. 

Деск истраживање је подразумевало прикупљање и обраду свих релевантних података од 350 здравствених установа, Министарства здравља, Републичког фонда за здавствено осигурање, Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ и других извора. Анализирани су здравствени и демографски трендови, инфраструктура, опрема, људски ресурси, менаџмент, финансије, комуникације и законски оквир. 

Спроведена су истраживања и/или консултације о здравственом систему са струковним коморама:

Додатно, спроведено је истраживање ставова локалних самоуправа, а у сарадњи са агенцијом Ипсос, спроведено је и репрезентативно истраживање ставова грађана, као и додатне фокус групе са грађанима, привредом и јавним сектором.

Организовано је 8 радионица и више предавања на тему оптимизације здравства у оквиру Годишњег саветовања Коморе здравствених установа Србије у Врњачкој бањи које је окупило више од 500 учесника из здравственог система. Организован је округли сто са привредом поводом предстаљања Сиве књиге здравства где се са представницима Министарства здравља и Светске банке дискутовало о правцима оптимизације и унапређења здравствене заштите. 

У процесу прикупљања података и разумевања ситуације на терену, пројектни тим је обишао 278 здравствених установа и одржано је 13 регионалних састанака са здравственим установама из свих региона у Србији. Поред састанака са здравственим установама и коморама, одржане су консултације са другим организацијама и институцијама међу којима су апотеке у државном власништву, институти и заводи за јавно здравље, Агенција за акредитацију здравствених установа, УНИЦЕФ, Асоцијаца приватних здравствених установа, Управа за биомедицину, заводи и службе за хитну помоћ, Агенција за привредне регистре, Медицински факултет Универзитета у Београду.