Регион Источне Србије

Оптимизација мреже здравствених установа сликовито се приказује дијаграмима на којима се могу видети све појединачне јавне здравствене установе подељене према различитим нивоима здравствене заштите.

На дијаграмима је одвојено приказано тренутно („as-is“) стање, као и предлог оптимизације мреже у кратком року (1 до 3 године), средњем року (4 до 7 година) и дугом року (8 до 15 година).

Општине региона Источне Србије

Vojvodina opstine.jpg

 

Тренутно стање - Јавне здравствене установе у региону Источне Србије

 

Предлог плана мреже ЗУ за краткорочни и средњорочни период у Источној Србији

 

Предлог плана мреже ЗУ за дугорочни период у Источној Србији