Mreža zavoda za javno zdravlje

Konsultant je, shodno predloženoj regionalizaciji, ponudio rešenje horizonatlne institucionalne integracije za mrežu Zavoda za javno zdravlje, na čijem čelu je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović – Batut“.

Nomenklatura usluga koje se pružaju, nije bila predmet projektnog zadatka odnosno optimizacije. Međutim, Konsultant predlaže Model finansiranja ovih ustanova (koji mora vrednovati značaj javnog zdravlja u društvu npr. podrška razvoju zdravstvenih politika, socijalna medicina, podrška sprovođenju politika, epidemiologija) iz budžeta na osnovu jasno opisanog programa i rezultata rada sa garantovanim budžetom za vršenje javno-zdravstvenih funkcija u okviru ostvarivanja opšteg interesa i društvene brige za zdravlje.

 
Mreža Zavoda za javno zdravlje u Republici Srbiji prema Planu optimizacije
Izvor : Autori