Implementacioni partneri

Izrada Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite predstavlja aktivnost u okviru Drugog projekata razvoja zdravstva Srbije koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Svetskom bankom, uz tehničku podršku stručnog tima međunarodnog konzorcijuma koji čine kompanije IBF (Belgija), Delta Haus (Hrvatska) i NALED (Srbija).

IBF International Consulting je konsultantska kuća iz Brisela koja posluje od 1977. uz specijalizaciju u oblasti upravljanja kompleksnim projektima tehničke pomoći u zemljama u razvoju i tranziciji. IBF čini stručni tim od 75 ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju projektima i programima u svim fazama, pre svega u oblasti jačanja institucija, pružanja obuka i tehničke podrške organima javne uprave. 

Delta House je kompanija iz Hrvatske koja od 2005. godine pruža savetodavnu i stručnu podršku zemljama u regionu i svetu u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem zdravstva. Okuplja neke od najistaknutijih eksperata za zdravstvenu zaštitu, javno i privatno zdravstveno osiguranje, finansiranje zdravstvene zaštite, ljudske resurse, digitalizaciju, akreditaciju zdravstvenih ustanova, upravljanje kvalitetom i reviziju. 

NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje koje od 2006. godine radi na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji kroz javno-privatni dijalog i podršku reformama. NALED je ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja zasnovanih na analizama i istraživanjima. U svom članstvu okuplja više od 300 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.