Саветовање у Врњачкој Бањи: Kа оптималнијем здравству

Више од пет стотина педесет учесника – међу којима представници здравствених установа из целе Србије, бројни предавачи – експерти из области здравства из земље и региона, представници најважнијих институција у здравственом систему, окупили су се у Врњачкој Бањи на Саветовању које је организовала Комора здравствених установа Србије у сарадњи са Другим пројектом развоја здравства.

Током три дана трајања Саветовања – од 4. до 6. децембра, одржана су  предавања и радионице на којима је било речи о најактуелнијим питањима у здравству. Највећи део програма био је посвећен управо започетом пројекту оптимизације мреже здравствених установа – коренитој и значајној промени која би за циљ би требало да има побољшање квалитета, приступачности и ефикасности здравствене заштите.

Будући да прва фаза овог пројекта подразумева анализу постојећег стања, идеја организатора била је да се запослени у здравственим установама (нарочито руководиоци) укључе у пројекат као партнери, те да се њихове сугестије и ставови узму у обзир приликом формулисања решења. У том смислу – поред класичних предавања, организовано је и укупно 8 радионица на којима су учесници анализирали кључне изазове који оптерећују здравствени систем, начинима придобијања и задржавања квалитетних људских ресурса, концепту интегрисане здравствене заштите и начинима да се постигне финансијска стабилност, повећа квалитет и ефикасност у пружању услуга.

Интересовање за радионице било је велико, па је у првом кругу број учесника премашио број првобитно пријављених.

О темама везаним за оптимизацију, поред представника Министарства здравља Србије, говорили су углавном међународни експерти из области здравства – угледни стручњаци који су у тиму који спроводи пројекат оптимизације – на челу са вођом пројекта Синишом Варгом, иначе бившим министром здравља Хрватске и директором хрватског завода за здравствено осигурање.

Поред оптимизације, на саветовању је било речи и о другим организационим, правним и економским актуелностима из здравства о којима су говорили: представници Министарства здравља (државни секретари Берислав Векић и Ференц Вицко, помоћник министра Радица Пејчиновић Булајић), Републичког фонда за здравствено осигурање (Марко Јовановић, директор сектора за развој и информационе технологије) Другог пројекта развоја здравства Србије (Симо Вуковић, Драшко Лазовић) ,Државне ревизорске институције (Снежана Трњаковић, врховни државни ревизор), Управе за јавне набавке (Драган Цвијић) и ИПЦа (Бранислава Шљиванчанин).

Преузето са сајта: www.komorazus.org.rs

MMP_3146.jpeg
MMP_3165.jpeg
MMP_3171.jpeg
MMP_3228.jpeg
MMP_3175.jpeg
MMP_3212.jpeg
MMP_3193.jpeg
MMP_3301.jpeg
viber_image_2021-02-06_18-12-19.jpg
viber_slika_2019-12-05_11-51-17.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-06-05.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-09-16.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-09-156.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-11-38.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-10-0q.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-10-00.jpg