Novi masterplan za novi zdravstveni sistem do 2035

Capture.JPG
Capture2.JPG
Онлајн_ презентација_Нацрта_ плана_ оптимизације_мреже_ здравствених_установа_Берислав_Векић_10.2.2021.JPG
Онлајн_ презентација_Нацрта_ плана_ оптимизације_мреже_ здравствених_установа_Ференц_Вицко_10.2.2021.JPG