Rešenja za zdravstveni sistem po meri građana

Ministarstvo zdravlja otpočelo je projekat izrade Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga u Republici Srbiji.

Projekat podrazumeva da na osnovu analiza stanja u kompletnom zdravstvenom sistemu - od kadrovskih potreba, kvaliteta pruženih usluga, stanja medicinske opreme i infrastrukture, razvijenosti IT sistema, finansijskog poslovanja i upravljanja – budu pripremljena rešenja u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i iskustvima.

Uspešna izrada Plana omogućiće povlačenje dodatnih 12,5 miliona evra za nabavku najsavremenije medicinske opreme, magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata.

- Građani imaju visoko poverenje u sektor zdravstva i naše lekare koji su najvažniji element zdravstvene zaštite. U prethodne četiri godine učinili smo mnogo toga da stabilizujemo sistem i unapredimo zdravstvenu infrastrukturu, ali i da kadrovski ojačamo zdravstvene ustanove i digitalizujemo sistem. Želimo da to poverenje opravdamo i zajedno sa Svetskom bankom radimo na daljem poboljšanju efikasnosti zdravstvenih usluga, istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Proces konsultacija u vezi sa izradom Plana počeo je od zaposlenih u zdravstvu i njihovih ustanova, na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – korak ka optimalnijem sistemu“ koji je organizovala Komora zdravstvenih ustanova u Vrnjačkoj Banji u saradnji sa Ministarstvom zdravlja od 4. do 6. decembra 2019. Savetovanje je okupilo više od 500 lekara, stručnjaka i donosioca odluka iz resornih institucija, bolnica, domova zdravlja, instituta i dr.

Konsultacije će biti nastavljene sa predstavnicima privrede koja posluje u zdravstvenom sektoru, nakon čega će biti pokrenut proces javne rasprave putem koje će i građani moći da se uključe i daju predloge i komentare u vezi sa optimizacijom zdravstva u Srbiji.

Plan optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite deo je Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Stručnu podršku u izdradi Plana pruža međunarodni konzorcijum koji čine IBF (Belgija), Delta Haus (Hrvatska) i NALED (Srbija).

MMP_3146.jpg
MMP_3165.jpg
MMP_3171.jpg
MMP_3175.jpg
MMP_3193.jpg
MMP_3212.jpg
MMP_3228.jpg
MMP_3301.jpg
viber_slika_2019-12-05_11-51-17.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-06-05.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-09-15.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-09-16.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-09-156.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-10-00.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-10-0q.jpg
viber_slika_2019-12-05_12-11-38.jpg