Kojim zdravstvenim ustanovama su građani najviše zadovoljni?

Državne apoteke ubedljivo su najbolje ocenjene javne zdravstvene ustanove u Srbiji. Gotovo tri četvrtine građana (73%) najviše je zadovoljno njihovim radom, a prosečna ocena koju bi dali apotekama je 2,9, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Ipsos za potrebe izrade plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan).

Rad apoteka posebno dobro ocenjuju žene (76%), stariji od 60, ali i najmlađa populacija, između 18 i 29 godina. Kada je reč o geografskoj podeli, najviše pozitivnih ocena državne apoteke prikupile su u južnoj i istočnoj Srbiji, ali ni drugi regioni centralne Srbije ne zaostaju, kao ni glavni grad.

Masterplan predviđa značajna unapređenja u radu apoteka, a posebno u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja jer je neophodno da uslovi poslovanja na tržištu budu izjednačeni za privatni i javni sektor u ovoj delatnosti. Naročita pažnja biće posvećena razradi kriterijuma za buduće otvaranje apoteka, prema geografskim i demografskim potrebama, kako bi i stanovnici ruralnih krajeva imali jednaku dostupnost lekovima, kao i stanovnici gradova.

Za apotekama sledi urgentna medicina. Radom hitne pomoći zadovoljno je 59% građana. Za razliku od apoteka, hitnu pomoć najbolje ocenjuju muškarci i građani između 45 i 60 godina. Još jednom su građani istočne i južne Srbije cene.

Kao i u slučaju apoteka, Masterplan predviđa značajne promene u radu hitne pomoći. U svakom od šest regiona Srbije (i u Novom Pazaru) biće uspostavljena služba hitne pomoći, a pored urgentne medicine u domovima zdravlja, istu će imati i bolnice. Najveća promena predviđena je u Beogradu gde urgentni centar više neće postojati samo pri Univerzitetskom kliničkom centru Srbije već će i u svakom od četiri kliničko-bolnička centra (Zemun, Bežanijska kosa, Zvezdara i KBC „Dragiša Mišović“). U koji od urgentnih centara će hitna pomoć voziti pacijente zavisiće od toga u kojoj beogradskoj opštini žive.

Na trećem mestu našli su se domovi zdravlja. Njihovim radom zadovoljno je 58% građana Srbije. Ponovo su žene i najstariji sugrađani dali najviše dobrih ocena. U pogledu regiona, ne postoji previše razlika u zadovoljstvu radom domova zdravlja, ali je primetno da su stanovnici ruralnih krajeva nešto zadovoljniji (60%) ovim delom primarne zdravstvene zaštite u odnosu na stanovnike urbanih delova (57%).

Imajući u vidu da Masterplan u centar zdravstvene zaštite postavlja upravo domove zdravlja, u narednim godinama može se očekivati da zadovoljstvo stanovništva domovima zdravlje dalje raste.

Iza državnih apoteka, hitne pomoći i domova zdravlja našli su se klinički centri i instituti (55%), RFZO (51%) i bolnice (49% zadovoljnih).