80% građana zadovoljno radom lekara u Srbiji

Lekari su za građane centralna tačka i najvažniji element zdravstvene zaštite, a njihovim radom zadovoljno je 80% ispitanika, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Ispsos za potrebe izrade plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova, u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije.

Pored komunikacije sa doktorima, građanima najviše odgovara i blizina zdravstvenih ustanova (81%) i dostupnost lekova (76%), a od ustanova najveće zadovoljstvo iskazuju prema državnim apotekama (73%), hitnoj pomoći (59%) i domovima zdravlja (58%).

Iako je ukupnim zdravstvenim sistemom zadovoljan svaki drugi građanin, pozitivno mišljenje je izraženije među starijima od 60 godina, dok više žalbi imaju osobe između 30 i 44 godine  (42%) i fakultetski obrazovani (39%).

Istraživanje je pokazalo da je nakon efikasnog lečenja, građanima najvažnije zakazivanje specijalističkih pregleda (11%), kao i dužina čekanja (5%) koju ujedno svako treće lice vidi kao najčešći problem. Zato i izrada plana optimizacije u prvi plan stavlja poboljšanje iskustva pacijenata, a cilj projekta biće da omogući jednaku dostupnost usluga svim građanima,  brže zakazivanje i smanjenje lista čekanja.

Polovina građana zadovoljna je opremljenošću bolnica, a ulaganja u infrastrukturu ističu se kao jedna od najpozitivnijih pomaka u poslednjih pet godina.

Država je u periodu od 2014. do 2018. već uložila 5,5 milijardi dinara u novu opremu, a imajući u vidu neophodnost daljeg ulaganja, polovina novca u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije opredeljena je za nabavku magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata, odnosno svih neophodnih uređaja.