Javne konsultacije o Masterplanu zdravstva

Ministarstvo zdravlja obaveštava stručnu i širu javnost, predstavnike zdravstvenih ustanova i institucija, državnih organa, lokalnih samouprava, privrede i medija, da će se onlajn prezentacija i otvaranje javnih konsultacija o Nacrtu Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite u Srbiji (Masterplan), održati u sredu, 10. februara 2021. sa početkom u 11 časova, uz prenos uživo na www.optimizacijazdravstva.rs. Svi zainteresovani mogu da nominuju pitanja ili komentare za učesnike skupa putem www.sli.do/optimizacija.

Masterplan predviđa organizaciju zdravstvenog sistema kroz šest regiona, uz planiranje kapaciteta u skladu sa brojem stanovnika, njihovim zdravstvenim potrebama i mogućnostima ustanova da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Izradu Masterplana sprovelo je Ministarstvo zdravlja u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva uz podršku stručnog tima međunarodnog konzorcijuma koji čine IBF (Belgija), Delta Haus (Hrvatska) i NALED (Srbija), a na osnovu sveobuhvatnih istraživanja i analiza postojećeg stanja i trendova, uporednih praksi, potreba građana, terenskih poseta zdravstvenim ustanovama i ekstenzivnog dijaloga sa ključnim akterima iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Za više informacija o Masterplanu i pristup ključnim dokumentima posetite: optimizacijazdravstva.rs/plan-optimizacije.

Završne javne konsultacije o Nacrtu plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite trajaće do 22. februara 2021. Svi zainteresovani mogu da dostave komentare ili sugestije za unapređenje Masterplana posredstvom zvanične kontakt forme: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar.